CELI

KROJ je od podzimu 2016 jediné a exkluzivní autorizované centrum v České republice, které má oprávnění k examinaci mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek CELI – Certificato di conoscenza della lingua italianaCertifikáty vydává a spravuje Università per Stranieri v Perugii (Itálie).

Na Katedře románských jazyků je možné skládat zkoušky šesti úrovní jazyka dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – A1, A2, B1, B2, C1, C2. Zkoušky probíhají v prostorách VŠE a jsou vedeny certifikovanými examinátory KROJ.

Písemná část: písemný test

Ústní část: monolog a dialog dle dispozic pro jednotlivé úrovně jazyka.

V případě zájmu kontaktujte vedoucí italské sekce KROJ, PhDr. Miroslavu Ferrarovou (miroslava.ferrarova@vse.cz), nebo vedoucí KROJ, PhDr. Dominiku Kovářovou, Ph.D, MBA (dominika.kovarova@vse.cz) .

CELI Impatto – A1 – struktura zkoušky

Porozumění čtenému textu Test (správně / špatně) 1h 15min 25 % hodnocení
Písemná produkce Krátká písemná produkce

Doplňovací test

25 % hodnocení
Poslech – porozumění a produkce Reakce na otázky

Krátký připravený monolog

5-6 min 50% hodnocení
Dialog Krátký dialog s examinátorem

 

CELI 1 – A2 – struktura zkoušky

Porozumění čtenému textu Test: přiřazovací, výběr z více možností  2h  25 % hodnocení
Písemná produkce Doplňovací test

Dokončení výpovědi

 15 % hodnocení
Poslech – porozumění a produkce Test: přiřazovací, výběr z více možností  20 min  30% hodnocení
Dialog Krátký dialog s examinátorem  10 min  30% hodnocení

CELI 2 – B1 – struktura zkoušky

Porozumění čtenému textu Test: přiřazovací, výběr z více možností, otevřené odpovědi  2h  25 % hodnocení
Písemná produkce Vyplnění dokumentu (formulář, dotazník)

Oznámení

Dopis

 25 % hodnocení
Poslech – porozumění a produkce Test: přiřazovací, výběr z více možností  20 min  25% hodnocení
Dialog Konverzace s examinátorem  15 min  25% hodnocení

 

CELI 3 – B2 – struktura zkoušky

Porozumění čtenému textu Test: přiřazovací, výběr z více možností, krátké odpovědi  2h 15 min  20 % hodnocení
Písemná produkce  

Esej (výběr ze dvou témat)

Dopis (výběr ze tří témat)

 20 % hodnocení
Test jazykové kompetence Doplnění, přeformulování textu  45 min  10 % hodnocení
Poslech – porozumění a produkce Test: přiřazovací, výběr z více možností  25 min  20 % hodnocení
Dialog Konverzace s examinátorem 15 min  30 % hodnocení

 

CELI 4 – C1 – struktura zkoušky

Porozumění čtenému textu Test: přiřazovací, výběr z více možností, krátké odpovědi  2h 45 min  20 % hodnocení
Písemná produkce  

Résumé

Esej (výběr ze tří témat)

 25 % hodnocení
Test jazykové kompetence Doplnění, oprava chyb, přeformulování textu, dokončení textu  1h 15 min  10 % hodnocení
Poslech – porozumění a produkce Test: přiřazovací, interpretace, komentáře  25 min  15 % hodnocení
Dialog Konverzace s examinátorem 20 min  30 % hodnocení

 

CELI 5 – C2 – struktura zkoušky

Porozumění čtenému textu Test: výběr z více možností, krátké odpovědi  2h 45 min  20 % hodnocení
Písemná produkce  

Esej (výběr ze tří témat)

Dva dopisy

 30 % hodnocení
Test jazykové kompetence Doplnění, oprava chyb  1h 15 min  10 % hodnocení
Poslech – porozumění a produkce Test: výběr z více možností, dokončení, doplnění výpovědi  25 min  15 % hodnocení
Dialog Konverzace s examinátorem 20 min  25 % hodnocení