Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Profil katedry

Související stránky

Katedra románských jazyků (KROJ) zajišťuje výuku 4 románských jazyků, což je unikát v rámci VŠ nefilologického zaměření v celé republice.

Katedra románských jazyků nabízí posluchačům možnost zapsat si také vedlejší specializaci 2KJS Komerční jazyky.

KROJ je jediným autorizovaným zkušebním centrem v ČR pro konání všech typů zkoušek španělského odborného ekonomického jazyka pro získání diplomu Obchodní a průmyslové komory v Madridu.

Odborný profil katedry
Katedra je nejvýznamnějším pracovištěm v ČR v oboru hospodářská lingvistika, lexikologie a lexikografie v oblasti románských jazyků. Je významným centrem v oblasti lingvodidaktiky, zejména v oboru odborného hospodářského jazyka.

V průběhu let získala katedra románských jazyků v rámci celé České republiky prestiž jednoho z nejdůležitějších pracovišť v oblasti odborné jazykové přípravy na vysokých školách, a to nejen pro své výsledky v práci pedagogické a organizační, ale i v činnosti odborné, výzkumné a vědecké. Učitelé katedry jsou zastoupeni v profesních sdruženích – Sdružení učitelů francouzštiny v ČR a Asociace učitelů španělštiny v ČR, asociace Gallica, která sdružují učitele těchto jazyků na všech typech škol u nás.