Praktické info

Katedra románských jazyků připravuje na zkoušky odborné francouzštiny Pařížské obchodní komory pro obory a úrovně uvedené v následující tabulce. Úzce spolupracuje s Francouzským institutem v Praze, který je oficiálním zkušebním centrem, zkoušky se konají buď na půdě VŠE, nebo ve Francouzském institutu. V současnosti je možné vykonat zkoušku z následujících – Diplôme de Français Professionnel AFFAIRES (Obchodní francouzština), Diplôme de Français Professionnel TOURISME – HOTELLERIE – RESTAURATION (Francouzština v cestovním ruchu – hotelnictví – gastronomii) a Diplôme de Français Professionnel RELATIONS INTERNATIONALES (Francouzština v mezinárodních vztazích).

 TYP ZKOUŠKY A ÚROVEŇ
• DFP Affaires A1
• DFP Affaires A2
• DFP Affaires B1
• DFP Affaires B2
• DFP Affaires C1
• DFP Tourisme – Hôtellerie – Restauration A2
• DFP Tourisme – Hôtellerie – Restauration B1
• DFP Tourisme – Hôtellerie – Restauration B2
• DFP Relations internationales B1
• DFP Relations internationales B2
• DFP Relations internationales C1

Došlo k úpravě jak obsahu, tak i průběhu všech úrovní zkoušek, písemná část má elektronickou podobu. Celá zkouška probíhá buď ve Francouzském institutu, nebo na VŠE (v případě zájmu více než 5 uchazečů – bez ohledu na úroveň a typ zkoušky ). Zkoušky všech úrovní se konají vždy v lednu a červnu, informace o zápisu najdete včas pod odkazem Termíny zkoušek.

Podrobný popis náplně jednotlivých zkoušek naleznete v rubrikách dle typu zkoušky a úrovně. Informace o přípravných kurzech naleznete v rubrice  Přípravný kurz pro studenty. Případné další dotazy zodpoví vedoucí francouzské sekce KRoJ dr. Kateřina Dvořáková (katerina.dvorakova@vse.cz).

Do přípravných kurzů, které pořádá Katedra románských jazyků, se mohou přihlásit:

  • Studenti VŠE v rámci řádného studia
  • Studenti VŠE v rámci mimořádného studia (1 kredit = 700,- Kč)

 

Další informace týkající se přípravy na zkoušky, modelové testy i tutoriály pro jednotlivé úrovně naleznete na stránkách CCI Paris Ile-de-France.

V případě úspěšného složení zkoušky studenti FMV obdrží finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč, který se vyplácí formou mimořádného stipendia (platí od LS 2013/14 a všechny následující termíny).

Pokud jste získali diplomy DELF / DALF, budou Vám uznány kurzy řady 2RO101-108 (úroveň A1 až B1/B2), nikoliv však kurzy vyšší (2RO2xx a výše), zaměřené na odborný jazyk.