Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Česko-francouzské odborné kolokvium

Související stránky

V pátek 8. 1. 2016 proběhlo na KROJ odborné kolokvium nazvané Terminologie pracovního práva a práva sociálního zabezpečení ve francouzštině v konfrontaci s češtinou. V jeho průběhu prezentovali zainteresovaní studenti své práce vzniklé pod vedením pedagogů KROJ v rámci dvouletého interdisciplinárního grantového projektu FMV VŠE věnovaného tomuto tématu.

Kolokvium_fr_2015 Kolokvium_fr_2015_2
Z prezentace příspěvků bylo zjevné, že studenti zapojení do projektu si v průběhu práce na uvedeném grantu rozšířili své právnické a jazykové znalosti získané studiem na VŠE o nové jazykové a odborné dimenze s důrazem na interkulturní aspekty. Jejich podíl byl vysoce oceněn i zapojenými pedagogy a odborníky z praxe. Na kolokviu bylo prezentováno 12 příspěvků v češtině a francouzštině (viz Program). Kromě studentů přednesli své příspěvky i pedagogové pověřeni vedením týmu. Nesporným obohacením a oceněním uzavřeného grantu bylo vystoupení experta na evropské pracovní právo z PFUK v Praze, k jehož hodnocení se připojili také odborníci, kteří se zúčastnili jako hosté. Výsledky jsou shrnuty ve vydaném sborníku, který dokládá, že úkol byl zvládnut i v písemné podobě. Případní zájemci o tento sborník se mohou obrátit na PhDr. J. Priesolovou, CSc. (priesolo@vse.cz)

Kolokvium_fr_2015_4 Kolokvium_fr_2015_6