INNOWEEK ZS 23/24

Ve dnech 6. – 9. 11. 2023 proběhl na Katedře románských jazyků další Týden inovativní výuky, na který jsme pro studenty připravili několik zajímavých akcí.

V pondělí 6. 11. se uskutečnila přednáška pana inženýra Pavla Šembery, absolventa Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, úspěšného obchodníka i publicisty, který stovce posluchačů povyprávěl o specifikách obchodování se zeměmi Latinské Ameriky. Vtipným a poutavým způsobem představil svou vlastní, velmi úspěšnou profesní trajektorii a mnoha praktickými příklady a osobními zážitky studentům přiblížil problematiku interkulturních rozdílů obou regionů a z nich vyplývající přínosy i úskalí, což studenti velmi ocenili, neboť orientace v interkulturní problematice patří do náplně mnoha povinných kurzů, které na FMV absolvují a jejíž znalost je důležitá i pro jejich budoucí kariéru.   

V úterý 7. 11. proběhla přednáška na téma Španělská architektura a design. Úvodní slovo měl obchodní rada španělského velvyslanectví pan Jaime Alcaide, který představil tři významné zástupce španělských firem, jež mají zastoupení i v České republice. První z nich, pan Sergio Castro, pohovořil o společnosti La Roca a její spolupráci s firmami Laufen a Jika. Druhý řečník, pan David Álvares García, mluvil o problémech realizace architektonického plánu od návrhu až po jeho vyhotovení. Jako poslední vystoupil zástupce firmy TORRECID pan Manuel Candel, který přiblížil hlavní výrobní program společnosti a vysvětlil proces její postupné transformace z chemického podniku na podnik zaměřený na moderní design a módu.

Akce pro francouzštináře se tentokrát nesly v duchu udržitelného rozvoje a energetické transformace. Exkurze do moderního výzkumného a vývojového centra firmy Valeo, předního francouzského dodavatele komponentů pro automobilový průmysl, přilákala v úterý 7. 11. skoro tři desítky studentů. Při prezentaci, kterou ve francouzštině přednesl vedoucí oddělení ranging sensors pan Jean-Nicolas Montbrun, se mohli seznámit jak s aktivitami Valea (v celosvětovém i českém měřítku), tak s nejnovějšími trendy v automobilovém průmyslu (např. elektromobilita či asistovaná jízda). Poté následovala exkurze po vývojovém centru, zahrnující např. praktickou ukázku zcela automatizovaného parkování. Studenti velmi ocenili, že dostali příležitost nahlédnout do zákulisí firmy, která v minulém roce získala v automobilovém průmyslu 1600 patentů (jen strašnické centrum jich získalo 70) a velmi rychle se vyvíjí i v souvislosti s přechodem na elektromobilitu.  

Ve čtvrtek 9. 11. na VŠE zavítal pan Vincent Leroy, generální ředitel TotalEnergies pro střední Evropu, a pronesl velmi poutavou přednášku ve francouzštině nejen o aktivitách a hodnotách firmy TotalEnergies, ale i o aktuálním tématu udržitelného rozvoje. Publikum se dozvědělo, jak se takový nadnárodní energetický gigant jako TotalEnergies vypořádává s energetickou transformací, ale i to, že firma neustále hledá nové talenty v mnoha oblastech pokrývajících obory studované na VŠE a že znalost francouzštiny představuje konkurenční výhodu. Přednáška přilákala devadesát studentů a o otázky v rámci následné diskuze nebyla nouze.

Rádi bychom poděkovali všem přednášejícím odborníkům – panu Pavlovi Šemberovi, panu Jaimemu Alcaide i zástupcům firem La Roca, Orsan, Torrecid, Valeo a TotalEnergies – za obohacující příspěvky do inovativní výuky našich studentů a těšíme se na další případnou spolupráci.

Informace o předchozích týdnech inovativní výuky na naší katedře najdete zde.