UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY ŠPANĚLŠTINY

Upozorňujeme všechny studenty základních kurzů španělštiny, že od LS 2018/19 se začne používat nová učebnice (Nová učebnice současné španělštiny, 1. díl), kterou napsaly zkušené autorky PhDr. Ludmila Mlýnková a PhDr. Olga Macíková. Nová učebnice současné španělštiny – 1. díl je určena všem zájemcům o získání základů španělského jazyka. Díky klíči k většině cvičení je vhodná i pro samostudium. S její pomocí lze nabýt schopnost komunikovat a psát v běžných životních situacích na úrovni B1+ Společného evropského referenčního rámce. Nová učebnice navazuje na úspěšné 1. vydání z r. 2005, doplňuje ho, aktualizuje a obsah podává atraktivnější formou.
http://www.edika.cz/nova-ucebnice-soucasne-spanelstiny-1-dil/

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY ŠPANĚLŠTINY