Stáž – Velvyslanectví ČR v Madridu

Velvyslanectví ČR v Madridu nabízí kontinuálně stáže, které jsou uznatelné do Vašeho studia na FMV (po posouzení proděkanem pro pedagogiku buď jako 22F411, či 22F412).

Studenti se hlásí přímo. V případě výběru na stáž – kontaktujte koordinátorku praxí (eva.grebe@vse.cz), která Vám pomůže s administrativním postupem pro uznání do studia a s žádostí o finanční podporu.

Podrobné instrukce ohledně výběrového řízení viz

https://www.mzv.cz/madrid/cz/o_velvyslanectvi/staze_na_zastupitelskem_uradu_madrid.html.