Spolupráce mezi VŠE a peruánskou univerzitou

V březnu 2018 byla navázána akademická spolupráce mezi VŠE a prestižní peruánskou univerzitou Inca Garcilaso de la Vega v Limě.

U příležitosti podpisu na peruánské straně byla na rektorátu UIGV uspořádána slavnost, během níž bylo Memorandum předáno do rukou velvyslance ČR v Peru, ing. Pavlu Bechnému.

https://www.mzv.cz/lima/cz/staty_akreditace/peru/kulturni_a_skolska_spoluprace_s_peru/vernisaz_vystavy_o_zajimavostech_a_1.html