Slavnostní zakončení cyklu přednášek konaných v rámci Přípravného kurzu na zkoušku Madridské obchodní a průmyslové komory

V rámci kurzu 2RO464 Příprava na zkoušku Madridské obchodní komory proběhla 26. listopadu 2019 závěrečná přednáška rodilých mluvčích. Přednáška na téma „Obchodní jednání s latinskoamerickými partnery“ se konala v Obchodní a ekonomické kanceláři Velvyslanectví Španělska. Měla podobu kulatého stolu a zúčastnili se jí zástupci čtyř latinskoamerických velvyslanectví, konkrétně pan Agustín Giménez a paní Delfina Caula (Velvyslanectví Argentiny), pan Máximo Cattán (Velvyslanectví Chile), pan Miguel Ángel Vilchis Salgado (Velvyslanectví Mexika) a pan Carlos Enrique Wiegering Valcarcel (Velvyslanectví Peru). Za Instituto Cervantes se zúčastnili pan Francisco Javier López Tapia a paní Amaya Cal Linares
Těší nás, že studenti využili příležitosti a zavítali na přednášku v hojném počtu.
Katedra románských jazyků VŠE děkuje všem pozvaným za jejich čas a ochotu věnovat se našim studentům.
Naše zvláštní poděkování patří panu José Manuelovi Revueltovi, obchodnímu radovi Španělského velvyslanectví, a panu Fermínu Lópezovi, obchodnímu přidělenci, za organizaci celého cyklu přednášek. Doufáme, že úsilí všech zúčastněných přispěje v budoucnu k dalšímu rozvoji česko-hispánských obchodních vztahů.

Ludmila Mlýnková
KROJ

El día 26 de noviembre de 2019 tuvo lugar la última conferencia ofrecida por ponentes nativos, celebrada en el marco del Curso de Preparación para los Exámenes de Español de los Negocios de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. La conferencia titulada „Negociaciones con socios hispanohablantes“ se realizó en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga. Tuvo formato de mesa redonda y participaron en ella representantes de cuatro embajadas latinoamericanas, concretamente, Agustín Giménez y Delfina Caula (Embajada de Argentina), Miguel Ángel Vilchis Salgado (Embajada de México), Carlos Enrique Wiegering Valcarcel (Embajada del Perú) y Máximo Cattán (Embajada de Chile). Estuvieron presentes en el evento también los representantes de Instituto Cervantes Francisco Javier López Tapia y Amaya Cal Linares
Nos complace que hayan sido muchos los estudiantes que han aprovechado la oportunidad y han asistido a esta charla.
Desde el Departamento de Lenguas Románicas de la Universidad de Economía les agradecemos a todos los presentes su disponibilidad y el tiempo dedicado a nuestros estudiantes.
Les damos las gracias a José Manuel Revuelta, consejero comercial de la Embajada de España en Praga, y a Fermín López, agregado comercial, por la organización de todo el ciclo de conferencias y esperamos que el esfuerzo de todos se refleje en el futuro en el desarrollo de relaciones comerciales checo-hispanas.

Ludmila Mlýnková
Departamento de Lenguas Románicas