Mesa redonda – kulturní odlišnosti v obchodním jednání se španělsky mluvícími zeměmi

Dne 15. 11. 2018 se uskutečnila debata studentů Vysoké školy ekonomické se zástupci velvyslanectví španělsky mluvících zemí a ČR:

Argentinu reprezentovala paní Laura Melina Fueguel, Cónsul, Secretario de Primera

Chile pan Jorge Vidal Rodríguez, Ministro, Deputy Head of Mission

Mexiko pan Miguel Angel Vilchis, Ministro, Deputy Head of Mission

Peru pan Oscar Paredes, Ministro, Deputy Head of Mission

Španělsko pánové José Miguel de Lara, Consejero a Fermín López López, Agregado comercial

a zástupce České republiky Ing. Pavel Šembera, Gerente de Ventas – América Latina, MEDIN

Debatu připravili a skvěle moderovali studenti FMV VŠE: Aneta Prozrová, Zuzka Vrbková a Patrik Šváb. Studenti předem posílali otázky a vzhledem k tomu, že jich tým moderátorů obdržel mnoho, byly rozděleny do několika bloků: místo konání první pracovní schůzky a dalších setkání; pozdravy; „small talks“; témata, která se projednávají a kterým je dobré se vyhnout; časový faktor – příchod na obchodní jednání a doba trvání schůzky; drobné dárky ano či ne, atd.

Debata proběhla za hojné účasti kolegů ve velmi přátelské atmosféře. Bylo zajímavé seznámit se s kulturními rozdíly a zvyklostmi nejen mezi Českou republiku, Španělskem a zeměmi Latinské Ameriky, ale také mezi samotnými španělsky hovořícími zeměmi. Hosté uváděli obecné zvyklosti své země i konkrétní příklady svých osobních zkušeností z jednání s „druhou stranou“.

Organizátorky akce KROJ děkují všem za milou spolupráci.