Certifikát obchodní italštiny

FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA! Po několika letech příprav se konečně podařilo dovést do konce dlouho očekávaný projekt Katedry románských jazyků FMV. Děkan Fakulty mezinárodních vztahů doc. ing. Josef Taušer, Ph.D., předsedkyně Società Dante Alighieri v Praze Dott.ssa Monia Camuglia Ribarov a ředitel Italsko-české obchodní komory, pan Matteo Mariani dne 28.5.2018 stvrdili podpisem tripartitní smlouvu o spolupráci na certifikaci obchodní italštiny.

Výuka italštiny má na VŠE mnohaletou tradici, každý semestr studuje tento krásný románský jazyk téměř 140 studentů. Fakulta mezinárodních vztahů jako jediná ekonomická fakulta v ČR nabízí v rámci svých bakalářských oborů studium italštiny jako povinného jazyka, tedy šest semestrů odborné ekonomické a obchodní italštiny.

Vzhledem k tomu, že žádný oficiální certifikát obchodní italštiny neexistuje, Katedra románských jazyků iniciovala diskusi o jeho vytvoření. Od roku 2018 budou v pravidelných ročních intervalech vypisovány termíny pro zájemce z řad pokročilých studentů FMV i široké veřejnosti. Prozatím je připraven koncept zkoušky obchodní italštiny B2, v následujících letech bude nabídka rozšířena o certifikát úrovně C1. Informace budou průběžně aktualizovány na webu KROJ (kroj.vse.cz) a na Facebooku katedry.

Studenti s kvalitní znalostí italštiny mohou využít četných nabídek odborných stáží FMV a získat uplatnění ve více než čtyřech stovkách italských firem, které působí na českém trhu.

Pokud vaše znalosti ještě nedosahují požadované úrovně, nebo chcete s italštinou začít úplně od začátku, přihlaste se do kurzů KROJ, budeme se na Vás těšit! Veškeré informace poskytne garantka italské sekce katedry, PhDr. Miroslava Ferrarová (miroslava.ferrarova@vse.cz), nebo vedoucí katedry PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA (dominika.kovarova@vse.cz).