Doporučení pro PZK MS

FRANCOUZŠTINA 

Tematické okruhy ekonomické slovní zásoby:

Gramatika:

 Problematické jevy (gramatika a lexikum):

Doporučená literatura:

KIDLESOVÁ, Z., PRIESOLOVÁ, J. Francouzština v hospodářství.(Le français dans l’économie). 2.vyd. Praha: Ekopress, 2010.

KIDLESOVÁ, Z., PRIESOLOVÁ, J. Kapitoly z francouzské mluvnice pro ekonomy.(Rappels grammaticaux…). Praha: Oeconomica, 2010.

KIDLESOVÁ, Z., PRIESOLOVÁ, J., BROULAND,P. Česko-francouzský a francouzsko-český hospodářský slovník. Plzeň: Fraus, 2003.

KOZMOVÁ, J., BROULAND, P. Francouzština v podnikové a obchodní praxi. 2.vyd. Praha: Ekopress, 2012.

TAUZIN, G., BLOOMFIELD, A. Affaire à suivre. Paris: Hachette, 2001. + cahier d’exercices

ZETTLOVÁ, M., BAUDINET, M. Cvičebnice francouzské gramatiky. Praha: Polyglot, 1997.

HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. Plzeň: Fraus, 2001.

Capital, L’Expansion, Le Figaro, Le Monde, Les Échos, TV5Monde, RFI

www.projetafa.net

 

ITALŠTINA

Tematické okruhy ekonomické slovní zásoby:

Gramatika:

Problematické jevy:

Doporučená literatura:

HAMPLOVÁ, S. Mluvnice italštiny, LEDA 2004.

POSPÍŠILOVÁ, V.; FERRAROVÁ, M.; FERRAROVÁ, E. Učebnice současné italštiny 1.díl, Computer Press 2008.

SILVESTRINI M.; BURA C.; CHIACCHELLA E.; GIUNTI ARMANI V.; PAVESE R. L´italiano e l´Italia, Grammatica con note di stile,  Livello medio e superiore, Guerra Ediz., Perugia 2008.

SILVESTRINI M.; BURA C.; CHIACCHELLA E.; GIUNTI ARMANI V.; PAVESE R. L´italiano e l´Italia, Esercizi e prove per la certificazione, Livello medio e superiore, Guerra Ediz., Perugia 2008.

 

ŠPANĚLŠTINA

Tematické okruhy ekonomické slovní zásoby:

Gramatika:

Problematické jevy:

Povinná literatura:

MACÍKOVÁ, O. – MLÝNKOVÁ, L. Učebnice současné španělštiny, 1. a 2. díl, Brno: Computer Press, 2008/2007

HLAVIČKOVÁ, V. – MACÍKOVÁ, O. – MLÝNKOVÁ, L. Introducción al espanol de los negocios. Praha: Oeconomica, 2006

MLÝNKOVÁ, L. –  MACÍKOVÁ, O. Obchodní španělština. Brno: CP Books, 2005

Doporučená literatura:

MORENO GARCÍA, Concha. Curso superior de español. Madrid: SGEL, 2002

MORENO GARCÍA, C. Temas de gramática. Nivel Superior. Madrid: SGEl, 2008

MACÍKOVÁ, O. – MLÝNKOVÁ, L. Velká španělská gramatika. Brno: Computer Press, 2010

ÁLVAREZ MERLO, R. – NÚñEZ CABEZAS, E. A. Prácticas de lengua española. Málaga: VG Eds, 2002

MOCHÓN, Francesco. Economía básica. Madrid: McGraw-Hill, 1996

PAREJA, María José. Temas de empresa. Madrid: Edinumen, 2005

Tano, M. Expertos – curso avanzado de espaňol orientado al mundo del trabajo. Barcelona: Difusión, 2009

FAJARDO, M. – GONZÁLEZ, S. Marca registrada – espaňol para los negocios. Madrid: Santillana, 1996

MARTÍNEZ, L. – SABATER, M. L. Socios 1 a Socios 2 – espaňol orientado al mundo del trabajo. Barcelona: Difusión, 2000


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague