Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Ocenění studentů francouzštiny na Francouzském velvyslanectví v Praze

Související stránky

Při příležitosti 25. výročí vzniku Katedry románských jazyků FMV VŠE se dne 15. května 2015 konalo slavnostní setkání zástupců vedení FMV, pedagogů KROJ a studentů s velvyslancem Francouzské republiky v České republice, Jeho Excelencí Jeanem-Pierrem Asvazadourianem v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví v Praze.

Součástí slavnostního aktu byly dvě významné události:

  • vyhlášení a ocenění nejlepších studentských prací, které vznikly v průběhu stáže v Business France (obchodní oddělení Francouzského velvyslanectví);
  • předání diplomů Diplôme de français professionnel deseti studentům VŠE, kteří v akademickém roce 2014-2015 úspěšně složili náročnou zkoušku Pařížské obchodní komory (CCIP), testující nejen jazykové kompetence kandidátů, ale i jejich znalosti obchodního prostředí ve Francii.

Katedra románských jazyků FMV VŠE je nejvýznamnějším jazykovým pracovištěm v rámci vysokých škol ekonomického zaměření v České republice. Zajišťuje výuku čtyř románských jazyků – francouzštiny, španělštiny, italštiny, portugalštiny – a odborných jazykových předmětů (pro studenty diplomacie, mezinárodních vztahů, práva, cestovního ruchu aj.). Členové katedry vytvářejí pedagogické materiály, podílejí se na výzkumu a vědeckých projektech v oboru didaktiky profesního jazyka, aplikované lingvistiky, lexikologie, lexikografie, politologie, dějin, reálií a kulturních specifik daných jazykových oblastí. Rovněž organizují stáže studentů ve francouzských firmách či institucích v České republice nebo přímo ve Francii. Přibližně tisíc studentů VŠE navštěvuje každý semestr kurzy francouzštiny, a to od nejnižší po nejvyšší úroveň odborného jazyka (A1-C1). Katedra je jedním z akreditovaných center v České republice, kde lze dvakrát ročně vykonat prestižní mezinárodní zkoušku z francouzského odborného jazyka (ekonomická a obchodní francouzština, francouzština v cestovním ruchu) a získat diplom Pařížské obchodní komory (úroveň A2-C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Od roku 1990 získalo tyto certifikáty téměř 500 studentů, nejčastěji na úrovni C1 a B2.

V zimním semestru 2014-2015 Katedra románských jazyků FMV VŠE prohloubila vztahy s Francouzským velvyslanectvím, především jeho ekonomickou misí Business France. Šest studentů VŠE zde absolvovalo stáž za účelem vypracování odborných studií, jež se zaměřily na možnosti francouzských investic ve vybraných hospodářských odvětvích v ČR: železniční doprava, farmaceutický průmysl, maloobchodní řetězce, audiovizuální sektor. Práce vznikly na základě spolupráce s odborníky z Business France a pedagogy z Katedry románských jazyků FMV VŠE; obě partnerské instituce budou v projektu stáží pokračovat i v zimním semestru akademického roku 2015/2016. Výběr studentů pro následující období se uskuteční již v průběhu měsíce června 2015, podmínkou účasti je zápis studentů do předmětu 22F413 Odborná stáž krátkodobá.

      

Ohlasy participujících studentů

Hana Borová, Mezinárodní studia – diplomacie: V rámci krátkodobé stáže jsme měli možnost strávit zimní semestr prací pro Business France/Ekonomickou misi v Praze, která je součástí Velvyslanectví Francie v Praze. Naším úkolem bylo vypracovat sektorovou studii vybraného odvětví, přibližující francouzským firmám český trh. Po prvotním nadšení nám zamrzl úsměv na rtech hlavně ve chvíli, kdy jsme zjistili, že o našem tématu (farmaceutický průmysl) nemůžeme na internetu snadno najít dostatek relevantních informací. Naštěstí nám ale pomohla naše mentorka z Business France, která nás vedla, ochotně nám naslouchala, radila a předala nám mnoho užitečných materiálů. Kromě výborné mentorky z Business France jsem také měla štěstí na moji kolegyni Lucku, s kterou jsme práci psaly. To, že jsme na studii opravdu pracovaly společně a intenzivně spolu komunikovaly, se pozitivně odrazilo na výsledku. Stáž tak pro mě byla velmi obohacující nejen z pohledu odborného a jazykového, ale i osobnostního.

Denisa Macháčková, Mezinárodní obchod: Ráda bych se s Vámi podělila o zážitky z šestiměsíční stáže, kterou jsem absolvovala na velvyslanectví Francie v Praze. Během této stáže jsem měla možnost podílet se na vypracování projektu týkajícího se železničního sektoru pro francouzské společnosti. Celý projekt jsem vypracovala ve francouzském jazyce a spolupracovala jsem na něm s dalším studentem VŠE, pod vedením pilota z Francouzského velvyslanectví. Celý půlrok spolupráce bude zakončen recepcí na Velkopřevorském náměstí v budově velvyslanectví. Tato stáž prohloubila především moji znalost francouzského jazyka a nabídla mi možnost nahlédnout do fungování Francouzského velvyslanectví. Pokud by se tato možnost opakovala, neváhala bych a ráda bych se znovu podílela na vypracování nového projektu.

  

Na další fotografie z akce se můžete podívat ve fotogalerii.

Další informace a fotografie naleznete také na webu francouzského velvyslanectví: http://www.france.cz/Remise-d-attestations-et-de