Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

26.4.2017 - Rektorský den

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nový kurz Španělština v podnikové praxi

Související stránky

Katedra románských jazyků FMV VŠE informuje, že nabízí nový kurz Španělština v podnikové praxi, který je určen pro pracovníky ve španělských a latinskoamerických firmách nebo podnicích, které se španělsky mluvícími teritorii obchodují, nebo pro ty, kteří uvažují o práci ve španělsky mluvící firmě, kulturní instituci, Českém centru, mezinárodní organizaci či na velvyslanectví anebo se chtějí věnovat diplomacii.

Po absolvování kurzu budou účastníci schopni komunikovat ústně i písemně v oblasti obchodní španělštiny a budou připravení pro složení profesní zkoušky a získání mezinárodně uznávaného certifikátu u Obchodní a průmyslové komory v Madridu (úroveň B2: Certificado Básico de Español de los Negocios / úroveň C1: Certificado Superior de Español de los Negocios)

Podrobnější informace o kurzu, jeho náležitostech, ceně, datu a místu konání i závaznou přihlášku najdete v sekci Kurzy pro veřejnost/Profesní španělština.