Termíny

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Diplôme de Français Professionnel

Webové stránky procházejí aktualizací, veškeré podrobné info najdete v současnosti na http://www.centredelanguefrancaise.paris/tests-diplomes/diplomes-francais-professionnel-dfp

1) A2

Diplôme de français professionnel A2 (DFP A2)

http://www.francais.cci-paris-idf.fr/dfp-a2/

– určen pro studenty s mírně pokročilou znalostí francouzštiny na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

„Leaflet DFP A2 for English speakers“: http://www.francais.cci-paris-idf.fr/wp-content/uploads/downloads/2014/10/FICHE-DFP-A2_english.pdf

Diplôme de français professionnel A2 (DFP A2)
Písemná zkouška
1. a)
b)
2.
Ústní zkouška
1.
2.
Program
Literatura
Diplôme de français professionnel A2 (DFP A2)
Écrit
1. a)
b)
2.
Oral 
1.
2.
Programme
Bibliographie

 2) B1

Diplôme de français professionnel B1 (DFP B1)

http://www.francais.cci-paris-idf.fr/dfp-b1/

–  určen pro studenty s mírně až středně pokročilou znalostí francouzštiny na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

„Leaflet DFP B1 for English speakers“ http://www.francais.cci-paris-idf.fr/wp-content/uploads/downloads/2014/10/FICHE-DFP-B1_english.pdf

Diplôme de français professionnel B1 (DFP B1)
Písemná zkouška
1. a)  
b)
2.
Ústní zkouška
1.
2.
Program
Literatura
 
Diplôme de français professionnel B1 (DFP B1)
Écrit 
1. a)  
b)
2.
Oral
1. 
2.
Programme
Bibliographie