Profesní španělština

Katedra románských jazyků FMV VŠE nabízí nový kurz Španělština v podnikové praxi, který je určen pro pracovníky ve španělských a latinskoamerických firmách nebo podnicích, které se španělsky mluvícími teritorii obchodují, nebo pro ty, kteří uvažují o práci ve španělsky mluvící firmě, kulturní instituci, Českém centru, mezinárodní organizaci či na velvyslanectví, anebo se chtějí věnovat diplomacii. Kurz bude vyučovaný odbornicí, která má dlouholeté zkušenosti nejen z výuky ekonomické španělštiny, ale také z pobytů na diplomatických misích v LA a Španělsku, a je autorkou mnoha odborných učebnic ekonomické španělštiny.

Po absolvování kurzu budou účastníci schopni komunikovat ústně i písemně v oblasti obchodní španělštiny a budou připravení pro složení profesní zkoušky a získání mezinárodně uznávaného certifikátu u Obchodní a průmyslové komory v Madridu (úroveň B2: Certificado Básico de Español de los Negocios / úroveň C1: Certificado Superior de Español de los Negocios)

Katedra románských jazyků FMV je jediné autorizované centrum v České republice, které má oprávnění k examinaci mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek Obchodní a průmyslové komory v Madridu (CCIM).

Obsah kurzu:
A) Ústní komunikace

B) Písemná komunikace

C) Procvičování gramatických struktur

Informace
Požadovaná úroveň: B1
Délka kurzu: 13 x 90 minut, celkem 26 hodin
Cena: 3.500,- Kč (minimální počet účastníků kurzu 5)
Místo konání: VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 (tram 5, 9, 26)
Termín konání: pro jaro/léto 2017 bude aktualizováno
Kontaktní osoby
PhDr. Olga Vilímková, PhD. (olga.vilimkova@vse.cz)
Sekretariát Katedry románských jazyků: Patricie Parschová, 224 095 228

PŘIHLÁŠKA_Š pro podnikovou praxi

Informace ohledně obsahu zkoušek u Obchodní a průmyslové komory v Madridu dostupné na stránkách Katedry románských jazyků Fakulty mezinárodních vztahů VŠE http://kroj.vse.cz


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague