Profesní francouzština

 

Département des Langues romanes / Katedra románských jazyků

Faculté des relations internationales / Fakulta mezinárodních vztahů

Université d’Économie de Prague / Vysoká škola ekonomická v Praze

 

 pořádá

 

Formation continue pour les secrétaires de direction, les assistant(e)s et les employés administratifs

Kurz francouzštiny pro asistentky ředitele, pracovníky na asistentské pozici, administrativní pracovníky

 

COMMUNICATION ORALE ET ÉCRITE EN FRANÇAIS/ ÚSTNÍ A PÍSEMNÁ KOMUNIKACE VE FRANCOUZŠTINĚ

Séminaire intensif / Intenzivní kurz

 

Communication orale / Ústní komunikace  

9 – 13h

 

Communication écrite / Písemná komunikace

14 – 17h

 

Niveau requis / Požadovaná úroveň: B1 – B2

Prix / Cena: 2 500 Kč

Lieu / Místo konání: VŠE, nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 (tram 5, 9, 26)

Date/Termín konání: séminaire intensif d´une journée en septembre/février (pour la date précise, veuillez nous contacter)/ jednodenní intenzivní seminář vždy v září/únoru (pro přesné datum nás prosím kontaktujte)

 

Personnes à contacter / Kontaktní osoby:

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. katerina.dvorakova@vse.cz

Tél. secrétariat du Département / sekretariát Katedry (Patricie Parschová): 224 095 228

Letak_pdf


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague