Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

26.4.2017 - Rektorský den

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Katedra románských jazyků (KROJ) je nejvýznamnějším pracovištěm v ČR v oboru hospodářská lingvistika, lexikologie a lexikografie v oblasti románských jazyků. Je významným pracovištěm v oblasti lingvodidaktiky, zejména v oboru odborného hospodářského jazyka…

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 231

Mezinárodní jazykové certifikáty ze španělštiny a italštiny

Katedra románských jazyků je jediné autorizované zkušební místo pro mezinárodní zkoušky Obchodní a průmyslové komory v Madridu (CCIM) v České republice a nabízí možnost získání jazykových diplomů na různých úrovních (B2, C1 nebo C2). Je také jediný a exkluzivní examinátor jazykových zkoušek z italštiny CELI – Certificato di conoscenza della lingua italiana (úrovně A1, A2, B1, B2, C1, C2; certifikáty vydává a spravuje Università per Stranieri v italské Perugii).

Podrobnější informace o typech zkoušek, jejich částech i přípravných kurzech, pořádaných Katedrou románských jazyků, najdete pod tímto odkazem (Mezinárodní zkoušky ze španělštiny a Mezinárodní zkoušky z italštiny).

Rozšiřte si své jazykové kompetence a získejte některý z uznávaných mezinárodních certifikátů!

Pokud vám nestačí kredity, využijte možnosti absolvovat přípravné kurzy v mimořádném studiu. Přijďte se poradit.

 

K dalším mezinárodním zkouškám, které je možné složit i na Katedře románských jazyků (ve spolupráci s Instituto Cervantes de Praga), patří zkoušky DELE. Další informace o certifikátech DELE a přípravných kurzech organizovaných na KRoJ najdete pod odkazem DELE.

Výsledek obrázku pro instituto cervantes

NOVÉ PUBLIKACE

Katedra románských jazyků upozorňuje všechny studenty španělštiny, že vyšlo upravené vydání učebnice NOVÁ OBCHODNÍ ŠPANĚLŠTINA, jejímiž autorkami jsou Olga Macíková a Ludmila Mlýnková. Učebnice je určena všem zájemcům, kteří se chtějí seznámit s obchodním jazykem a obchodními zvyklostmi v hispánském světě. S pomocí této učebnice se naučíte, jak komunikovat písemně i ústně při řešení nejrůznějších obchodních případů, tak i pracovat s autentickými obecnými i odbornými texty. Každá kapitola obsahuje výklad problematiky, vzorové dopisy a jiné dokumenty, frazeologii, poznámky ke stylu ekonomického jazyka, gramatická cvičení zaměřená na upevnění slovní zásoby a procvičení probrané látky, praktická cvičení zaměřená na porozumění, nácvik argumentace a vedení dialogu, poslechová cvičení na MP3, která vycházejí z autentických materiálů. Učebnice obsahuje také španělsko-český a česko-španělský slovníček a klíč ke cvičením.
Témata jsou řazena tak, abyste postupně pronikli do zákonitostí odborného jazyka a obchodování ve španělsky mluvícím světě. Naučíte se napsat životopis a motivační dopis, objednávku, reklamaci, oficiální žádost a jiné typy sdělení. Seznámíte se s problematikou dodacích podmínek, placení a pojištění zboží a správně sepíšete kupní smlouvu. Všechny teoretické znalosti okamžitě využijete v praxi a neztratíte se na pracovním trhu ve španělsky mluvících zemích.

 

Další publikace, která zasluhuje pozornost studentů španělštiny všech úrovní, je CVIČEBNICE ŠPANĚLSKÉ GRAMATIKY, jejímiž autory jsou Olga Macíková, Ludmila Mlýnková a Manuel Díaz-Faes González. Publikace je určena studentům španělštiny, kteří si chtějí procvičit teoretické znalosti jazyka. Je rozdělena podle slovních druhů a nejvíce prostoru je věnováno slovesu a slovesným tvarům. Kapitoly se dále člení podle úrovně obtížnosti, a to jak podle obtížnosti jevu, tak podle slovesných tvarů, které daný jev provázejí. Poslední kapitola se soustředí na procvičení specifických jevů, které bývají pro Čechy problematické. Všechna cvičení se zaměřují na drilování, ve cvičebnici naleznete například tyto typy cvičení: doplňovací, překlady, modifikace vět. Na vedlejší stránce je zrcadlově uvedeno řešení zadaného úkolu a překlad všech vět do češtiny.

cvicebnice